You are viewing the archived content of Scholarly Editing, Volumes 33 – 38 issued between 2012 and 2017. Go to the new site.

Hugh of St Victor's De quinque septenis (On the Five Sevens) and its Versification in Samuel Presbiter's De oratione dominica (On the Lord's Prayer)

edited by Andrew Dunning
De oratione dominica & De quinque septenis (originals)On the Lord’s Prayer & On the Five Sevens (translations)De oratione dominica, original & translationDe quinque septenis, original & translationBack to edition

210v

Paris, Bibliothèque Mazarine 717 210v

View Fullsize

 a
 Quinque septena in sacra scriptura
 frater inueni. quę uolo si possum sicut
 postulas prius singillatim enumerando ab-
inuicem distinguere. Postea uͦero quam inter se
 habeant conuenientiam eadem per singula sibi
 conferendo demonstrare. Primo loco ponuntur
 .7. vitia⸝.vii. uitia .id est. prima superbia. Secunda inuidia. Tercia
 ira. Quarta tristicia. Quinta auaricia. Sexta gula.
10 Septima luxuria. Contra hec secundo loco consti-
 tuuntur .7. petitiones.vii. peticiones quę in dominica orati-
 one continentur. Prima qua dicitur deo. Sancti-
 ficetur nomen tuum. Secunda qua dicitur. Adue-
 niat regnum tuum. Tertia qua dicitur. Fiat uo-
15 luntas tua s.icut in. c.elo et. in. terra. Quarta qua dicitur. Pa-
 nem nostrum cotidianum da nobis hodie. Quinta qua
 dicitur. Dimitte nobis debita nostra s.icut et. n.os d.imittimus d.ebitoribus nostris.
 Sexta qua dicitur. Ne nos inducas in temptati-
 onem. Septima qua dicitur. Libera nos a malo.
20 Postea tercio loco secuntur 7. dona.vii. dona spciritus sancti.
 primum   spciritus timoris domini. Secundum spiritus
 pietatis. Tercium spciritus scientię. Quartum spciritus
 fortitudinis. Quintum spciritus consilii. Sextum
 spciritus intellectus. Septimum spciritus sapientię.

25 Deinde quarto loco succedunt 7 vͥirtutes.vii. uirtutes. Pͥrima
    paupertas spciritus .id est. humilitas. Secunda mansue-
 tudo siue benignitas. Tercia compunctio siue
 dolor. Quarta esuries iusticię siue desiderium
 bonum. Quinta misericordia. Sexta cordis mundi-
30 cia. Septima pax.
7 beatitudinesNouissime quinto loco dispo-
 nuntur   .vii. beatitudines. Prima   regnum cęlorum.
 Secunda possessio terrę uiuentium. Tercia con-
 solatio. Quarta iusticię sacietas. Quinta misericordia.
 Sexta uisio dei. Septima filiatio dei.
Hec ita
35 primo loco distingue⸵   ut intelligas ipsa uicia
 quasi quosdam animę languores. siue uulnera
 interioris hominis. Ipsum uero hominem
 quasi egrotum. Medicum deum. Dona sancti
 spciritus antidotum. Virtutes sanitatem. Beati-
40 tudines felicitatis gaudium.
  Sunt ergo sep-
 tem
uicia capitalia siue principalia &et ex his
 uniuersa mala oriuntur. Hii sunt fontes abyssi
 btenebrose. de quibus flumina babilonis exeunt.
 &et in omnem terram diducta. stillicidia iniqui-
45 tatis diffundunt. De quibus fluminibus psalmi-
 sta in persona populi fidelis cecinit dicens. Super
 flumina babilonis illic sedimus &et fleuimus.
 dum recordaremur syon. In salicibus in medio
 eius .s.uspendimus o.rgana n.ostra.
De viciisDe his .vii. uiciis uastatoribus &et uni-
50 uersam nature integritatem corrumpentibus si-
 mulq;ue malorum omnium g̾ermina producenti-
 bus. quantum ad presens negotium explican-
 dum sufficere putamus. loquemur. Septem
 ergo sunt. &et ex his   tria hominem expoliant.
55 Quartum expoliatum flagellat. Quintum fla-
 gellatum eicit. Sextum eiectum seducit.
 Septimum seductum seruituti subicit.   Su-
 perbia enim aufert homini deum.
  Inuidia aufert
 ei proximum.
  Ira aufert ei seipsum.   Tristicia
60 spoliatum flagellat.
  Auaricia   flagellatum eicit.
    Gula eiectum seducit.   Luxuria seductum serui-
 tuti subicit.
Nunc reuertentes singula per ordinem
 explanemus. Diximus quoͦd superbia aufert ho-
 mini deum. .1.   Superbia namq;ue est amor proprię
65 excellentię. quando mens   bonum quod habet
 singulariter diligit .id est. sine eo a quo bonum ac-
 cepit.
O pestifera superbia quid agis?   Cur sua-
 des riuulo ut se a fonte diuidat? Cur suades
 radio ut se a sole auertat? Cur nisi ut &et ille
70 dum infundi desinit arescat. &et iste dum ab-
 illuminante [se]se auertitur tenebrosus fiat.
uterq;ue
 uero dum accipere cessat id quoͦd necdum habet.
 continuo illud eciam quod habet amittat. Hoc pro-
 fecto tu agis cum doces donum extra datorem
75 diligere ut qui partem boni quoͦd ab illo datum est
 peruerse sͥibi uendicat. totum bonum quod in-
 illo est amittat. Sicq;ue fiat ut nec id quoͦd habet uti-
 liter habere possit. dum illud in eo a quo habet non-
 diligit.   Sicut enim omne bonum ueraciter
80 a deo est. ita nullum bonum extra deum utiliter
 haberi potest.
Immo uero per hoc idipsum quoͦd
 habetur amittitur. quod in eo &et cum eo a quo
 habetur non amatur. Nam   quicumq;ue non nouit
 nisi hoc quoͦd habet bonum in semetipso diligere.
211r

Paris, Bibliothèque Mazarine 717 211r

View Fullsize

85 anecesse est ut dum in altero bonum quod non habet
 aspexerit⸵ tanto amarius sua eum imperfectio
 torqueat⸵ quanto eum in quo omne bonum con-
 sistit non amat. Et idcirco superbiam semper inui-
 dia sequitur. 2quia qui illic amorem non figit uͥbi
90 omne bonum est quantum de suo peruerse ex-
 tollitur. tanto grauius de bono alieno torquetur.

 Sua igͥitur elationi iustissime pena deputata est
 ipsa quam de se gignit inuidia. quę quia com-
 mune omnium bonum diligere noluit⸵ recte
95 nunc boni alieni liuore tabescit. Quam profecto
 aliene felicitatis successus non ureret. si illum
 in quo omne bonum est per amorem possideret.
    Nec enim alienum a se iudicaret bonum al-
 terius. si suum ibi diligeret. ubi &et suum &et al-
100 terius bonum simul possideret. Nunc ergͦo quantum
 se per elationem contra creatorem extollit. tantum
 per liuorem sub proximo cadit. &et quantum ibi
 fallaciter erigitur. tantum hic ueraciter pre-
 cipitatur.
Sed neq;ue hic sistere potest semel cepta
105 corruptio. Mox enim ut   de superbia inuidia
 nata fuerit⸵ iram ipsa de se parit. 3Quia miser
 animus propterea iam sͥibi ipsi de sua imperfec-
 tione i[t?]rascitur. quia de bono alterius per carita-
 tem non letatur. Atq;ue ideo id eciam quod habet. sͥibi
110 displicere incipit quoniam in alio id quod habere
 non potest agnoscit. Qui ergͦo per caritatem in deo
 totum habere potuit. id eciam quod per elationem
 extra deum habere conabatur per inuidiam et iram
 amittit. quia postquam per superbiam deum amit-
115 tit⸵ per inuidiam perdit proximum. &et per iram se-
 metipsum. Quia igͥitur omnibus amissis nichil super
 est unde gaudeat infelix conscientia per tristiciam
 in semetipsa colliditur. &et quę de alieno bono pie
 letari noluit⸵ de suo malo iuste cruciatur. Post
120 superbiam ergo &et inuidiam &et iram que hominem
 spoliant continuo tristicia 4sequitur quę nu-
 datum flagellat. .5.Cui deinde succedit auaricia
 quę flagellatum eicit. quia interno gaudio
 amisso⸵ foris consolationem querere compellit.
125 56Postea accedit gula quę eiectum seducit⸵ quia
 animum ext̾erioribus inhiantem hoc uitium inpͥrimis
 bquasi e uicino temptans per ipsum naturalem ap-
 petitum ad excessum illicit. 7Postremo superuenit
 luxuria. quę seductum uiolenter seruituti
130 subicit. quia postquam caro per crapulam inflam-
 mata est ardorem libidinis superuenientem
 emollitus atq;ue eneruiter resolutus animus
 uincere non potest. Seruit igͥitur seuissime domi-
 nationi mens turpiter subacta. et nisi exorata
135 subueniat saluatoris pietas non erit iam unde cap-
 tiuo seruienti amissa restituatur libertas.

 de peticionibus   Sequuntur itaq;ue .vii. peticiones   contra .vii.
 uicia
quibus ille oratur ut subueniat. qui nos
 &et orare docuit. &et quotd orantibus spiritum bonum
140 ad sananda uulnera nostra &et ad soluendum iu-
 gum captiuitatis nostre daturus esset repromisit.
 Sed nos antequam ad explanationem harum
 ueniamus prius uolumus alia adhuc simi-
 litudine demonstrare quantam in nobis cor-
145 ruptionem supradicta uitia generent. ut quanto
 periculosior languor ostenditur⸵ tanto magis
 necessaria medicina comprobetur.   Per superbiam
 igͥitur cor inflatur. per inuidiam arescit. per iram
 crepat. per tristiciam conteritur. &et quasi in-
150 puluerem redigitur. per auariciam dispergitur.
 per gulam inficitur &et quasi humectatur. per-
 luxuriam conculcatur &et in lutum redigitur.
 ita ut iam miser dicere possit.
  Infixus sum
 in limo profundi &et non est substantia.
Veni in-
155 altitudine maris &et tempestas demersit me.
 Cumq;ue huic limo profundi animus fu̾erit infixus.
 &et luto coinquinationis &et inmunditię obuo-
 lutus⸵ euelli nequaquam potest nisi ad illum
 clamet &et eius auxilium postulet. de quo psal-
160 mista loquitur dicens. Expectans expectaui
 dominum &et intendit michi. Et   exaudiuit
 preces meas .et. e.duxit d.e lacu m.iserie et. d.e luto fecis
. Propterea ergo
 ipse nos orare docuit⸵ ut totum bonum nostrum
 ab ipso sit ut &et quod petimus &et quoͦd petentes
165 accipimus eius donum non nostrum meritum
 esse intelligamus. .1.   Prima ergͦo peticio contra
 superbiam est. queͣua deo dicimus. Sanctificetur nomen
 tuum. Hoc enim petimus ut det nobis timere
211v

Paris, Bibliothèque Mazarine 717 211v

View Fullsize

 a&et uenerar ​i nomen suum⸵ quatinus ei per humili-
170 tatem subiecti simus. qui per superbiam rebelles
 &et contumaces extitimus.
Huic   peticioni datur
 donum spciritus timoris domini. ut ille ad cor ue-
 niens 1uirtutem in eo creet humilitatis que
 superbię morbum sanet. quatinus ad regnum
175 cęlorum quoͦd angelus superbus per elationem perdidit.
 homo humilis peruenire possit.
.2.   Secunda peticio est
 contra inuidiam. qua dicitur. adueniat regnum
 tuum. Regnum siquidem dei est salus homi-
 num. quia tunc deus in hominibus regnare di-
180 citur. quando ipsi homines deo subiciuntur.
 &et modo ei adherendo per fidem. et post inherendo
 per speciem. Quid ergͦo petit ut regnum dei adueniat.
 ille profecto salutem querit hominum. Ac per-
 hoc dum pro communi omnium salute postu-
185 lat. liuoris uicium se reprobare demonstrat.

 Huic   peticioni datur spciritus pietatis. ut ipse ad cor
 ueniens ad benignitatem illud accendat. quatinus
 ad eandem homo ęterne hereditatis possessionem
 ad quam alios peruenire cupit ipse perueniat.
.3.   Ter-
190 cia
peticio est contra iram qua dicitur. Fiat uo-
 luntas tua sicut .i.n c.elo &et. i.n terra. Non enim uult con-
 tendere qui dicit. Fiat .u.oluntas tua. sed sͥibi placere indicat
 quicquid uoluntas dei siue in se siue i̅n aliis secundum
 arbitrium sue dignationis dispensat.
Huic
195 ergͦo   peticioni datur spciritus scientię. ut ipse ad cor
 ueniens erudiat uillud &et salubriter compun-
 gat. ut sciat homo malum quod patitur ex-
 sua culpa prouenire⸵ si quid autem boni ha-
 buerit ex misericordia dei procedere ac per hoc discat
200 siue in malis quę sustinet. siue in bonis quę
 non habet contra creatorem non irasci. sed per omnia
 patientiam exhibere.
Optime ergͦo per compuncti-
 onem cordis quę spiritu scientię operante interius
 ex humilitate nascitur. ira &et indignatio animi
205 mitigatur. quia e conuerso   stultum ira in-
 terficit. quando in aduersis per impatientię
 uicium agitatus atq;ue cecatus uel malum
 quoͦd patitur se meruisse uel bonum quoͦd habet
 per graciam accepisse non agnoscit. Hanc autem
210 uirtutem .id est. compunctionem siue dolorem
 bpremium consolationis sequitur. ut qui se-
 hic sponte coram deo per lamenta affligit⸵ illic
 uerum gaudium &et leticiam inuenire mereatur.

 4   Quarta peticio est contra tristiciam qua dicitur.
215 Panem nostrum cotidianum .d.a n.obis hodie. Tristicia
 namq;ue tedium est animi cum merore quando
 mens quodammodoͦ tabefacta &et uitio suo amari-
 cata interna bona non appetit⸵ atq;ue omni ui-
 gore emortuo nullo spiritualis refectionis desiderio
220 hilarescit.
Propterea ad sanandum hoc uicium
 deprecari nos oportet misericordiam domini. ut
 ipse solita pietate animę tedio suo languenti
 interne refectionis pabulum admoueat. ut quoͦd
 ipsa absens nescit appetere. gustu presentis
225 ammonita incipiat amare. Datur ergͦo huic   peti-
 cioni spciritus fortitudinis ut fatiscentem animam
 erigat⸵ quatinus illa pristini uigoris uͥirtute
 recepta a defectu sui tedii ad desiderium int̾erni
 saporis conualescat. Creat ergͦo spciritus fortitudinis
230 in corde famem iusticie ut dum hic per desiderium
 pietatis fortiter accenditur. illic pro premio ple-
 nam beatitudinis sacietatem consequatur.

 .5.   Quinta peticio est contra auariciam. qua dicitur.
 Dimitte nobis debita nostra .s.icut et. n.os d.imittimus d.ebitoribus nostris.
235 Iustum enim est ut in reddendo debito non
 debeat esse anxius qui in exigendo nolu̾erit esse
 auarus. Atq;ue ideo cum a nobis per dei graciam
 uicium auaricię tollitur⸵ qualiter a nostro debito
 absolui debeamus ex proposita salutis conditi-
240 one donatur.
Huic ergͦo   petitioni datur spciritus consilii
 qui doceat nos in hoc seculo libenter peccan-
 tibus in nos misericordiam impendere quatinus in-
 futuro cum pro peccatis nostris racionem reddituri sumus
 mereamur misericordiam inuenire.
.6.   Sexta peticio est
245 contra gulamregulam qua dicitur. Ne nos inducas
 [i?]̅n.id est. tempt̾ationem. induci permittas in .temptationem. Hec est tempta-
 tio qua nos illecebra carnis sepe per naturalem
 appetitum ad excessum trahere nititur⸵ &et la-
 tenter uoluptatem subicit. dum manifeste
250 nobis de necessitate blanditur. In quam profecto
 temptationem tunc nequaquam inducimur
 si sic studemus secundum mensuram necessitatis nature
212r

Paris, Bibliothèque Mazarine 717 212r

View Fullsize

 anaturę subsidium impendere. ut tamen semper
 meminerimus appetitum ab illecebra uolup-
255 tatis cohercere.
Quod ut implere ualeamus⸵
    datur nobis petentibus spciritus intelligentie. ut in-
 terna refectio uerbi dei appetitum ext̾eriorem
 cohibeat. et mentem spiritali cibo roboratam nec
 ualeat corporalis egestas frangere. nec carnis
260 uoluptas superare. Propterea namq;ue et ipse dominus
 temptatori suo dum esurienti sͥibi fraudulentam
 de ext̾erioris panis refectione suggestionem face-
 ret⸵ respondit dicens. Non in solo pane uiuit homo.
 sed in .o.mni u.erbo q.uod p.rocedit ab. o.re dei. ut aperte demonstraret.
265 quia cum mens illo interius pane reficitur.
 non magnopere curat si foris ad tempus famem
 carnis patiatur.
Datur ergͦo contra gulam spciritus
 intelligentię. sed ille ad cor ueniens emundat
 illud atq;ue purificat. &et illum interiorem ocu-
270 lum cognitione uerbi dei quasi quodam col-
 lirio sanans eo usq;ue luminosum atq;ue serenum
 efficit⸵ ut ad ipsam eciam deitatis claritatem
 contemplandam perspicax fiat. Contra uicium
 igͥitur gulę remedium opponitur spciritus intelli-
275 gentię.   Ex spiritu autem intelligentię. mundi-
 cia cordis nascitur.
  Mundicia uero cordis.
 uisionem dei promeretur. Sicut scͥriptum est. Beati
 mundo corde. q.uoniam i.psi d.eum u.idebunt.
.7.   Septima peticio est contra
 luxuriam. qua dicitur. Libera nos a malo.
Conueni-
280 enter sane seruus libertatem petit. et iccirco
 huic   petitioni datur spciritus sapientię qui amissam
 captiuo libertatem restituat &et iugum inique
 dominationis quod suis uiribus ille non ualuit
 per graciam adiutus euadat. Sapientia namq;ue a-
285 sapore dicitur. cum mens gustu internę dulce-
 dinis tacta totam se per desiderium intus colli-
 git. nec foris iam eneruit̾er in carnis uoluptate
 dissoluitur. quia totum intus possidet in quo de-
 lectatur. Congrue igͥitur contra ext̾eriorem uolupta-
290 tem int̾erior dulcedo opponitur ut quanto illa
 plus sapere &et plac̾ere inceperit⸵ tanto liberius atq;ue
 libentius ista contempnatur. tandemq;ue in semet-
 ipsa mens pacificata dum nichil est quoͦd foris ap-
 petat. tota per amorem intus requiescat.
  Spciritus ergͦo
295 bsapientię cor sua dulcedine tangens &et foris
 concupiscentię ardorem temperat. &et sopita con-
 cupiscentia intus pacem creat. quatinus dum
 mens tota ad int̾ernum gaudium colligitur.
 plene ac perfecte homo ad imaginem dei refor-
300 metur sicut scͥriptum est. Beati pacifici. quoniam ipsi
 .f.ilii d.ei u.ocabuntur.
Ecce frater peticionem tuam non qualit̾er de-
 bui. sed qualiter interim potui adimpleui.
 Accipe munusculum. de .v. septenis quod
 postulasti. &et cum illud respexeris⸵ memento
305 mei. Gracia dei sit tecum. Amen. finis

210v

Paris, Bibliothèque Mazarine 717 210v

View Fullsize

 a
 Five sevens, brother, have I found in sacred scripture:
 if I am able, I wish first to recognize them, as
 you ask, by enumerating them in turn one by one;
and afterwards to show how much
 correspondence they each have among themselves, by
 bringing them together. In the first place
 the seven vices are put forward: the first pride, the second envy, the third
 anger; the fourth sadness, the fifth greed, the sixth gluttony,
10 the seventh lust. Against these,
 the seven requests included in the Lord’s Prayer are set in the second place.
 The first is the one by which it is said to God, hallowed be
 your name; the second by which it is said, your
 kingdom come; the third by which it is said; your will
15 be done, on earth as in heaven; the fourth by which it is said,
 give us today our daily bread; the fifth
 by which it is said, forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors;
 the sixth by which it is said, lead us not into temptation;
 the seventh by which it is said, deliver us from evil.
20 In the third place the seven gifts of the Holy Spirit follow:
 first,   the spirit of the fear of the Lord; second, the spirit
 of godliness; third, the spirit of knowledge; fourth, the spirit
 of strength; fifth, the spirit of counsel; sixth,
 the spirit of understanding; seventh, the spirit of wisdom.

25 Then in the fourth place the seven virtues follow: the first,
    poverty of spirit, that is humility; the second,
 graciousness or kindness; the third, remorse or
 sorrow; the fourth, the hunger for righteousness or good desire;
 the fifth, mercy; the sixth, cleanness of heart;
30 the seventh, peace.
Finally, in the fifth place   the seven beatitudes are set:
 the first,
  the kingdom of heaven;
 the second, the possession of the land of the living; the third,
 consolation; the fourth, the satisfaction of righteousness; the fifth, mercy;
 the sixth, the vision of God; the seventh, the sonship of God.
In this way,
35 recognize those in the first place   so that you may understand vices themselves
 as if are were certain sicknesses of the soul, or wounds
 of the inner person. The very person, indeed,
 is like a patient, and God the physician. The gifts of the Holy
 Spirit are the remedy. The virtues are healthiness. The
40 beatitudes are the joy of happiness.
  There are, accordingly,
 seven capital or principal vices, and from these
 rise all evils. These are the sources of the dark pit
 bfrom which the waters of Babylon flow
 and drops of iniquity pour, leading into every land.
45 The psalmist
 sings about these waters in the person of the faithful people, saying, By
 the waters of Babylon we sat down and wept,
 when we remembered Zion. On the willows in its midst
 we hung up our instruments.
We will speak, therefore, concerning these seven vices – ravagers, both
50 corrupting all uprightness of nature and
 producing the seed of all evils –
 as much as we think is appropriate
 for explaining the present business.
 There are seven, then, and from these,   the first three strip a person;
55 the fourth whips the stripped; the fifth
 drives out the whipped; the sixth seduces the person driven out;
 the seventh subjects the seduced to slavery.
 For   pride takes God away from a person;
  envy takes
 his neighbour from him;
  anger takes himself from him;   sadness
60 whips the stripped person;
  greed   drives out the whipped;
    gluttony seduces the person driven out;   lust subjects the seduced
 to slavery.
Now, turning back, let us explain each in order.
 We say that pride takes God away from a person.
    For pride is the love of one’s own
65 status, when a soul loves   the good that it has
 on its own, that is, without him from whom he accepted the good.

 O destructive pride, what are you urging?   Why are you suggesting
 to a small stream that it should separate itself from its source? Why are you suggesting
 to a ray that it should turn itself away from the sun? Why indeed, unless so that the one,
70 while it ceases to be filled, runs dry; and the other, while
 it is turned away from the light, becomes dark:

 indeed, when each ceases to accept that which it does not yet have,
 it immediately loses even what it does have. When you achieve this,
 you direct in your teaching to love the gift apart from the giver,
75 so that one who wrongly claims for one’s own a part of a good which has been given by that giver
 loses the whole good which is in
 him. And thus it happens that he is also not able to possess that which he has
 advantageously, while he does not love the one from whom he has the good in him.
    For in the same way as every good is truly
80 from God, just so can no good be had advantageously outside of God.

 Indeed, on the contrary, even what one has is lost,
 by the fact that he from which it is held is not loved in him and with him.
 Because   whoever has not learned
 to love unless it is the good that he has in himself,
211r

Paris, Bibliothèque Mazarine 717 211r

View Fullsize

85 awhile he observes in another a good that he does not have,
 it is necessary that his own imperfection torments him so bitterly
 that he does not love him in whom every good exists.
 And on that account, pride always follows envy,
 because he who does not fasten love in that place where
90 every good exists is so wickedly elated with pride in himself
 that he is painfully tormented by the good of another.

 His penalty, accordingly, is most rightly assigned for his glorification:
 the very one that envy begat from itself. Because he has refused to love a good
 for the common benefit of all, he now rightly
95 wastes away in the envy of another’s good. How surely
 does the approach of another’s happiness not burn if he,
 though love, holds him in whom every good exists.
    For he does not even judge the good of another to be detached from himself,
 if he loves his own in that place where he might possess at the same time
100 the good of both himself and of another. Now therefore, as much as he
 praises himself through pride against the creator, so much
 does he fall under his neighbour through envy; and as much as he is
 deceptively raised there, so much does he here truly cause himself
 to fall.
But the disintegration, once begun, cannot stop here.
105 For as soon as   envy has been born from pride,
 this breeds anger from itself – because the unhappy
 soul is now angered on account of its own imperfection,
 since it does not delight through charity in the good of another.
 And therefore it begins to be displeased even with what it has,
110 because it recognizes in another that which it cannot have.
 He therefore who could have held the whole through charity, in God,
 loses even that which he was attempting to have by pride outside of God
 through envy and anger,
 because after he loses God through pride,
115 he loses his neighbour through envy, and through anger himself.
 Because therefore, when everything is lost, nothing remains
 from which it can be glad, the unhappy conscience is crushed in itself through sadness,
 and since it has refused to delight in another’s good faithfully,
 it is rightly tormented by its own evil. So after
120 pride and envy and anger, which strip a person,
 sadness immediately follows, which whips
 the stripped person. Greed approaches him next,
 which drives out the whipped, because, when inward joy is
 lost, it drives him to seek consolation outside.
125 Afterwards gluttony draws near, which seduces the person driven out, because
 it attracts the soul desiring this vice by outer things in the first place,
 bas if tempting to excess from a neighbour – through natural desire itself.
 Finally comes
 lust, which violently subjects the seduced to slavery,
130 because after the flesh is set on fire through gluttony,
 the weakened and feebly determined soul
 cannot conquer the oncoming flame of passion.
 The mind has therefore been enslaved most savagely
 to coercion, subdued in a disgraceful manner, and unless the requested goodness of the saviour
135 brings relief, it will not now exist: so,
 serving captivity, its lost freedom may not be restored.

    Accordingly, seven requests follow   against seven
 vices
, from which we pray him to come and help who
 also taught us to pray, and promised that he would give his good Spirit to those who pray,
140 to heal our wounds and loosen the yoke
 of our captivity.
 But before we may come to the explanation of these,
 we first wish to demonstrate by yet another
 analogy how much disintegration the aforesaid vices produce in us,
145 so it may be proven that however
 more dangerous the disease is, so much greater
 is the necessary medicine.   Through pride
 therefore the heart is caused to swell; through envy it dries up; through anger
 it cracks; through sadness it is crushed, and reduced as if to
150 dust; through greed it is scattered;
 through gluttony it is infected, as if it is moistened; through
 lust it is trampled and reduced to mud;
 so that the unhappy person can now say,
  I was stuck
 in the deep mire, and there is no substance.
I came into
155 the depths of the sea, and a tempest overwhelmed me.
 And when the soul has been stuck in this deep mire,
 and wrapped up in the mud of defilement and uncleanness,
 it can by no means be pulled out, unless it shouts to him
 and asks for his help, of whom the
160 psalmist speaks, saying, Waiting, I waited for
 the Lord, and he listened to me. And   he heard
 my prayers and drew me out from a pit of wretchedness and from the miry mud
. As a result of this, therefore,
 he has taught us to to pray, so that our whole good
 may be from him, that we may also understand that what we ask and what
165 we accept of his gifts when we seek them is not of our merit.
    The first request, therefore, is against
 pride, by which we say to God, Hallowed be your name.
 For we ask this so that he might allow us to fear
211v

Paris, Bibliothèque Mazarine 717 211v

View Fullsize

 ahis name and treat it as holy, so that we might be obedient to him through humility –
170 we who have stepped forth through pride, rebellious
 and insubordinate.
For this   request the
 spirit of the fear of the Lord is given, so that he, coming to the heart,
 might create in it the virtue of humility, which
 may heal the sickness of pride – so that the humble person can come to the kingdom of heaven,
175 which the arrogant angel lost through pride.

    The second request is
 against envy, by which it is said, your kingdom come.
 In fact, the kingdom of God is the salvation of mankind,
 because God is said to reign in people at that moment
180 when people themselves are subject to God,
 at first devoting themselves to him through faith, and after clinging to him
 through sight. Who therefore asks that the kingdom of God might come
 undoubtedly seeks the salvation of human beings. And through
 this, while he asks for the common salvation of all,
185 he shows that he rejects the vice of envy.

 For this   request the spirit of godliness is given, so that he, coming to the heart,
 might kindle it to kindness, so that
 that person himself might reach the same possession of the eternal inheritance
 to which he desires others to reach.
  The third
190 request is against anger, by which it is said, Your will be done,
 on earth as in heaven. For he does not wish to dispute
 who says, Your will be done, but he proclaims that whatever the will of God should arrange pleases him,
 whether in himself or in others, according to
 the judgement of his graciousness.
For this
195    request, therefore, the spirit of knowledge is given, that he,
 coming to the heart, might instruct and prick it in a manner beneficial to the soul,
 that the person might know the evil which is allowed to come into being from
 his fault; and if he has had some good, that it comes
 from the mercy of God. Through this, the spirit teaches him not to become angry against the creator,
200 whatever he might endure in evil or lack in goods,
 but to show his ability to tolerate adversity through everything.

 Anger and indignation of the heart, then, are best tamed through a prick of remorse in the heart,
 which, with the spirit of knowledge working, is produced within
 from humility;
205 because on the other hand   anger kills the foolish,
 when in adversities, vexed and blinded through the intolerance of the vices,
 he either does not recognize that he has deserved the evil
 or that he accepted the good that he has
 through grace. Yet the reward of consolation follows this
210 virtue, that is the prick of remorse or sorrow,
 bso that whoever
 voluntarily humbles himself here on earth before God through laments
 may there in heaven deserve to find true joy and happiness.

 4   The fourth request is against sadness, by which it is said,
215 Give us today our daily bread. For sadness
 is weariness of the soul with grief, when
 the mind does not desire inward goods, caused to become dispirited in a certain way, and made bitter by its vice;
 and with all its liveliness
 dead, it does not become happy at any desire of spiritual restoration.

220 As a result of this, to heal this vice
 it is necessary for us
 to pray for the mercy of the Lord, so that
 he might, in his usual goodness, apply the nourishment of inward restoration to the feeble weariness of his soul,
 so that it might begin to love what it does not know to seek without it
225 when it is reminded by the taste of what is available. Therefore for this   request
 the spirit of strength is given, that it may lift up the weary spirit,
 in order that, when it has recovered that virtue of its former strength,
 it might recover from the weakness of its weariness to the desire of inward
 taste. The spirit of strength accordingly creates
230 in the heart a hunger for righteousness, so that while it is here on earth intensely kindled through the desire for devoutness,
 it may pursue full abundance to that place in heaven
 for the reward of blessedness.

    The fifth request is against greed, by which it is said,
 Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.
235 For it is right that when a debt is to be paid back,
 he should not be anxious who refused to be
 greedy in demanding its payment. And for that reason, when the vice of greed is taken from us through the grace of God,
 it is given in such a manner that we should be absolved from our debt,
 out of the proposed terms of salvation.

240 For this   request, therefore, the spirit of counsel is given,
 who teaches us in this world
 to pay attention to our sins willingly, so that in
 the future, when we deliver an account for our sins,
 we will deserve to find mercy.
  The sixth request is
245 against gluttony, by which it is said, Lead us not,
 that is, do not allow us to be led, into temptation. This is the temptation
 by which the pleasures of the flesh often strive
 to pull us to excess through natural desire, and
 secretly put pleasure under their control, while openly
250 speaking smoothly about their necessity to us.
 Assuredly, we will then by no means be led into this temptation
 if we strive to pay attention to the assistance of nature, following the limit of necessity,
212r

Paris, Bibliothèque Mazarine 717 212r

View Fullsize

 aso that we will always remember
 to restrain the appetite from the pleasures of delight.

255 And so that we may have the strength to fulfil this,
    the spirit of understanding is given to us who ask for it, so that
 the inward restoration of the word of God might restrain outward desire,
 and that bodily need might neither
 have the strength to crush the mind strengthened by spiritual food, nor
260 to overcome the desire of the flesh. For this reason indeed the Lord himself responded
 to his tempter, while he was making a false hint
 about the refreshment of outward bread,
 saying, One does not live by bread alone,
 but by every word that comes from the mouth of God, so that he might openly show
265 that when the mind is restored with that bread inwardly,
 it does not particularly care
 if the flesh should outwardly undergo hunger for a time.
The spirit of understanding is therefore given against gluttony,
 but he, coming to the heart, cleans it thoroughly
 and frees it from moral corruption, and makes the mind’s eye bright and clear,
270 healing it by the recognition of the word of God, as if with an eye-salve,
 that it might be made sharp-sighted
 for considering even the very brightness of the divine nature.
 Against the vice of gluttony,
 therefore, the cure of the spirit of understanding is placed.
275    From the spirit of understanding, however,
 cleanness of the heart is born.
  For cleanness of heart, moreover,
 the vision of God is promised. As it is written, Blessed are the
 clean in heart, for they will see God.
  The seventh petition is against
 lust, by which it is said, Deliver us from evil.

280 The slave appropriately asks for freedom, and for that reason
    the spirit of wisdom is given for this request, which restores the lost freedom
 to the prisoner, and through grace he escapes the yoke of sinful
 coercion, which he did not have the strength to accomplish by his own means.
 Wisdom (sapientia), indeed, is so called from
285 taste (sapor), since the mind, touched by the flavour of inward sweetness,
 gathers its whole self within through desire,
 and it is never weakly loosened externally in the pleasure of the flesh,
 because it holds everything within in which it delights.
 Sweetness within, therefore, is fittingly placed against external pleasure,
290 so that however much
 more it may have begun to taste and be pleased, so much more freely and
 willingly may this be despised, and the mind, finally made peaceful in itself
 as long as there is nothing it may desire externally,
 rests within, complete, through love.
  Therefore the spirit
295 bof wisdom, touching the heart with its sweetness, both
 regulates the flame of external desire, and creates inward peace when it numbs lust,
 so that while
 the mind is entirely gathered to inward joy,
 a person may fully and completely be restored to the image of God,
300 as it is written, Blessed are the peacemakers, for they shall be called
 sons of God.
Behold, brother, I have completed your request not in such a manner as I should have,
 but as I have been able in the meantime.
 Take the small gift on the five sevens that
 you asked for, and when you look on it, remember
305 me. May the grace of God be with you. Amen.